GWARANCJA I CERTYFIKAT JAKOŚCI

POLITYKA GWARANCYJNA L’OR

Biżuteria zakupiona w naszym salonie oraz przez stronę internetową www.lorjubilerstwo.pl podlega 24-miesięcznej gwarancji wynikającej z praw konsumenta.
Wyjątek stanowi biżuteria z kamieniami szlachetnymi, która objęta jest wieczystą gwarancją. Dowodem gwarancji jest paragon lub certyfikat autentyczności L’or dołączony do zakupu biżuterii.

 

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA?

Gwarancja nie obejmuje wad mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania biżuterii.
Wszelkie naprawy oraz modyfikacje biżuterii w innych punktach złotniczych również unieważniają gwarancję.

 

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI L’OR

Do każdego zakupu biżuterii z kamieniami szlachetnymi dołączamy certyfikat autentyczności L’or potwierdzający jakość produktu.