GWARANCJA I CERTYFIKAT JAKOŚCI

Biżuteria zakupiona w naszym salonie podlega 24 miesięcznej gwarancji wynikjącej z praw konsumenta.
Wyjątek stanowią diamenty objęte wieczystą gwarancją, której dowódem jest certyfikat autentyczności L’OR dołączony do zakupu. Gwarancja ta obejmuje diamenty znajdujące się w swoim oryginalnym położeniu. Nie obejmuje ona wad mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Wszelkie naprawy biżuterii oraz jej modyfikacje w innych punktach złotnicznych unieważniają gwarancję.

Do każdego zakupu dołączamy certyfikat autentyczności L’OR, który potwierdza jakość zakupionego towaru.

Wszystkie diamenty dostępne w naszym salonie pochodzą z krajów wolnych od konfliktów zbrojnych.